Tìm những chi tiết cho thấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo khó ?

Câu hỏi 1: (Trang 66 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm những chi tiết cho thấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo khó ? phần soạn bài tập đọc: Sự tích lẽ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Các chi tiết sau đây cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó: Hai cha con chỉ có một chiếc khố mặc chung. Khi cha mất, Chử Đồng Tử thương cha nên đã quấn khố chôn cha, còn mình đành ở không.

(BAIVIET.COM)