Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh?

Câu hỏi 2 (Trang 114 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những chi tiết cho thấy cây thảo quả phát triển rất nhanh? Cách dùng từ đặt câu ở đoạn đầu có gì đáng chú ý? Phần soạn bài Tập đọc: Mùa thảo quả trang 113 – 114 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Qua một năm, những hạt thảo quả mới gieo trên đất rừng đã cao tới bụng người. Một năm sau nữa, từ một thân let, thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Sự sinh sôi sao mà mạnh mẽ. Thoáng cái, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, lấn chiếm không gian.

(BAIVIET.COM)