Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây?

Câu hỏi 3 (Trang 169 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm những câu ứng với mỗi nội dung dưới đây? Phần soạn bài Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất trang 168 – 169 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày

b) Thể hiện quyết tâm lao động, sản xuất

c) Nhắc người ta nhớ ơn người làm ra hạt gạo

Trả lời:

Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

Trông cho chân cứng đá mềm,

Trời yên, bể lặng mới yên tấm lòng.

Ai ơi, bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần!

(BAIVIET.COM)