Tìm những câu thơ cho thấy cả nhà luôn nghĩ đến nhau ?

Câu hỏi 2: (Trang 33 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm những câu thơ cho thấy cả nhà luôn nghĩ đến nhau ? phần soạn bài tập đọc Mẹ vắng nhà ngày bão trang 33 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Ba bố con luôn nghĩ đến mẹ:
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Mẹ thì nghĩ thương
Ba bố con phải lo nấu nướng:
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt

(BAIVIET.COM)