Tìm những câu nói ý nghĩa của truyện này ?

Câu hỏi 5: (Trang 122 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm những câu nói ý nghĩa của truyện này ? Phần soạn bài Tập đọc: Hũ bạc của người cha trang 122 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Hai câu cuối nói lên ý nghĩa sâu sắc của truyện này :

– Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

(BAIVIET.COM)