Tìm những câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 167 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm những câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? trang 166 – 167 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống cây móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.

Trả lời:

Trong đoạn văn có 3 câu kể Ai làm gì ?

a) Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

b) Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

c) Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khấu.

(BAIVIET.COM)