Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin?

Câu hỏi 1 (Trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 – 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin:

* Những câu ghi lại ý nghĩ:

– Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết dường nào!

– Cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

* Câu ghi lại lời nói:

– Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

(BAIVIET.COM)