Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng?

Câu hỏi 2 (Trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng? Phần soạn bài Tập đọc: Thư thăm bạn trang 25 – 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Hôm nay đọc báo Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hi sinh trong đợt lũ vừa rồi. Mình gửi bức thu này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi.

(BAIVIET.COM)