Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng?

Câu hỏi 3 (Trang 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng? Phần soạn bài Tập đọc: Thư thăm bạn trang 25 – 26 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đó là những câu:

– “Những chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ ( Khơi gợi niềm tự hào về hành động của người cha dũng cảm).

– Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. ( Khuyến khích động viên Hồng noi theo gương dũng cảm của người ba).

– Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình ( an ủi Hồng để Hồng vượt qua nỗi đau).

(BAIVIET.COM)