Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây?

Giải câu 2 (Trang 66 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây? Phần soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương trang 65 – 66 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..

Mải mê đuổi một con d…..

Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.

Theo ĐỒNG ĐỨC BỐN

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

BAIVIET.COM