Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên?

Giải câu 2 (Trang 70 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên trong đêm trăng bên sông Đà? Phần soạn bài Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà trang 69 – 70 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Một hình ảnh đẹp trong bài thơ thể hiện sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên trong đêm trăng sông Đà là:

“Chỉ còn tiếng đàn ngân nga

Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà”.

Hình ảnh rất đẹp này gợi lên cho thấy sự gắn bó hòa quyện giữa con người, tâm hồn con người và thiên nhiên, giữa ánh trăng với dòng sông. Tiếng đàn ngân nga lan tỏa vào dòng sông chẳng khác nào một dòng trăng lấp loáng trên sông.

(BAIVIET.COM)