Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến trường ?

Câu hỏi 3: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến trường ? phần soạn bài tập đọc: Ông ngoại trang 35 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Có thể chọn hình ảnh sau : “Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống”. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.

(BAIVIET.COM)