Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

Câu hỏi 3: (Trang 144 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ? Phần soạn bài tập đọc Anh Đom Đóm trang 143, 144 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm:

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Như sao bừng nở

(BAIVIET.COM)