Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 – 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau:

Ba cậu bé rủ nhau vào rừng. Vì mải chơi nên các cậu về khá muộn. Ba cậu bàn nhau xem nên nói thế nào để bố mẹ khỏi mắng. Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

Cậu thứ hai bảo:

– Còn tớ, tớ sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.

– Theo tớ, tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ. – Cậu thứ ba bàn.

TIẾNG VIỆT 2 (1988)

Trả lời:

– Lời dẫn trực tiếp:

  • Còn tớ, tó sẽ nói là đang đi thì gặp ông ngoại.
  • Theo tớ tốt nhất là chúng mình nhận lỗi với bố mẹ.

– Lời dẫn gián tiếp: Cậu bé thứ nhất định nói dối là bị chó sói đuổi.

(BAIVIET.COM)