Tìm hình ảnh so sánh trong các câu đã cho ?

Câu hỏi 2: (Trang 148 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm hình ảnh so sánh trong các câu đã cho ? phần ôn tập cuối học kì I – Tiết 2 tuần 18 trang 148 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Những cây tràm vươn thẳng như những cây nến khổng lồ.

Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

(BAIVIET.COM)