Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài ?

Câu hỏi 5: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm hình ảnh so sánh ở câu cuối bài ? phần soạn bài tập đọc: Ở lại với chiến khu trang 14 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Hình ảnh so sánh ở cuối bài là:
Tiếng hát bay lượn trên mặt như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm.
Suối tràn qua lớp cây rừng, bùng lên như rừng lạnh lối.

Nội dung : Ca ngợi tinh thần yêu nước căm thù giặc, không quản ngại gian khổ của các chiến sĩ nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

(BAIVIET.COM)