Tìm đoạn mở bài trong truyện trên ?

Câu hỏi 2 (Trang 113 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm đoạn mở bài trong truyện trên ? Phần soạn bài Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện trang 112 – 114 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đoạn mở bài trong truyện là: “Trời vào thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy”.

(BAIVIET.COM)