Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện?

Câu hỏi 4 (Trang 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện? Phần soạn bài Tập đọc: Văn hay chữ tốt trang 129 – 130 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đoạn mở bài: Từ đầu đến “cho điểm kém.”

Thân bài: Từ “một hôm” đến”nhiều kiểu chữ khác nhau”

Kết bài: Đoạn còn lại.

Nội dung: Ca ngợi sự kiên trì, kiên nhẫn quyết tâm rèn luyện chữ viết của Cao Bá Quát. Từ chỗ viết chữ xấu đến nổi tiếng là người văn hay chữ tốt.

(BAIVIET.COM)