Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau và dấu đó dùng làm gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau và dấu đó dùng làm gì ? phần soạn bài luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? Dấu chấm, dấu hai chấm trang 117 SGK tiếng việt tập 2.

Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau. Cho biết mỗi dấu hai chấm được dùng làm gì ?

Bồ Chao kể tiếp:

– Đầu đuôi là thế này : Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn.

Chợt Tu Hú gọi tôi: “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

Trả lời:

Bồ Chao kể tiếp :

– Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi : “Kìa, hai cái trụ chống trời !”

Dấu hai chấm thứ nhất dùng để dẫn ra lời kể của Bồ Chao.

Dấu hai chấm thứ hai dùng để giải thích sự việc.

Dấu hai chấm thứ ba dùng để dẫn lời gọi của nhân vật Tu Hú.

(BAIVIET.COM)