Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống?

Câu hỏi 1 (Trang 115 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm dấu câu thích hợp với mỗi ô trống? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu lớp 5 trang 115 SGK ngữ văn lớp 5 Tập 2.

Tùng bảo Vinh:

– Chơi cờ ca-rô đi…

– Để tơ thua à… Cậu cao thủ lắm…

– A… Tó cho cậu xem cái này… Hay lắm…

Vừa nói, Tùng vừa mở tủ lấy quyển ảnh lưu niệm gia đình đưa cho Vinh xem…

– Ảnh chụp cậu lúc lên mấy mà nom ngộ thê…

– Cậu nhàm to rồi… Tớ đâu mà tớ… Ông tớ đấy…

– Ông cậu…

– Ừ… Ông tớ ngày còn bé mà… Ai cũng bảo tớ giống ông nhất nhà…

Theo HẢI HỒ

Trả lời:

Tùng bảo Vinh:

– Chơi cờ ca rô đi !

– Để tớ thua à? Cậu cao thủ lắm !

– A! Tớ cho cậu xem cái này. Hay lắm !

Vừa nói, Tùng vừa mở tủ lấy ra quyển ảnh lưu niệm gia đình đưa cho Vinh xem.

– Ảnh chụp cậu lúc lên mấy mà nom ngộ thế ?

– Cậu nhầm to rồi! Tớ đâu mà tớ! Ông tớ đấy !

– Ông cậu?

– Ừ ! Ông tớ ngày còn bé mà. Ai cũng bảo tớ giống ông nhất nhà.

(BAIVIET.COM)