Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm?

Câu hỏi 2 (Trang 175 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 5 trang 175 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé H mông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

Trả lời:

– Các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn:

Danh từ: buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố, huyện, em bé, mắt, mí, cổ, móng, hổ, quần áo, sân, H mông, Tu Dí, Phù Lá.

Đông từ: dừng lại, chơi đùa, đeo.

Tính từ: nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ.

– Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm:

Buổi chiều, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ

⟹ Buổi chiều xe làm gì ?

Nắng phố huyện vàng hoe.

⟹ Nắng phố huyện như thế nào ?

Những em bé H mông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân

⟹ Ai đang chơi đùa trước sân ?

(BAIVIET.COM)