Tìm các từ chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau ?

Câu hỏi 4: (Trang 129 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm các từ chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội trang 129 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

 

Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau :

– Một trong 4 phép tính : cộng

– Tập hợp nhau để bàn việc : họp

Đồ dùng làm bằng giấy, gỗ, nhựa … để đựng đồ … : hộp

(BAIVIET.COM)