Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện vui sau?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 45 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện vui sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ – Tiết 2 (Tuần 22) trang 45 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

CHỦ NGỮ Ở ĐÂU?

Cô giáo viết lên bản một câu ghép:

“Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8.”

Rồi cô hỏi:

– Em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu?

Hùng nhanh nhảu:

– Thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ.

Trả lời:

– Chủ ngữ: tên cướp, hắn.

– Vị ngữ: rất hung hăng, gian xảo, vẫn đưa hai tay vào còng số 8.

(BAIVIET.COM)