Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được ở bài tập 1?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 167 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được ở bài tập 1? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? trang 166 – 167 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Câu a: Cha (chủ ngữ)/làm cha tôi…để quét nhà, quét sân (vị ngữ).

Câu b: Mẹ (chủ ngữ)/đựng hạt giống…gieo cấy mùa sau (vị ngữ).

Câu c: Chị tôi (chủ ngữ)/đan nón lá cọ…làn cọ xuất khẩu (vị ngữ).

(BAIVIET.COM)