Tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau ?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 37 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau ? Chúng do những từ ngữ nào tạo thành ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? trang 37 SGK Tiếng việt Tập 2.

Tìm chủ ngữ của các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn dưới đây:

Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

Trả lời:

Các chủ ngữ đó là:

Màu vàng trên lưng chú – Hai con mắt

Bốn cái cánh – Thân chú

Cái đầu – Bốn cánh

(BAIVIET.COM)