Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau ?

Câu hỏi 2 (Trang 6 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực trang 6 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

1) Chữ r, d hoặc gi.

2) Chữ o hoặc ô (thêm dấu thanh thích hợp).

Tháng giêng của bé

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh (1)…ấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết tr(2)…n tìm

Cây đào trước cửa lim (1)…im mắt cười

Quất g(2)…m từng hạt nắng (1)…ơi

Làm thành quả – những mặt trời vàng mơ

Tháng (1)…êng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ ng(2)…t ngào.

Trả lời:

Tháng giêng của bé

Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

Quất gom từng hạt nắng rơi

Làm thành quả – những mặt trời vàng mơ

Tháng giêng đến tự bao giờ?

Đất trời viết tiếp bài thơ ngọt ngào.

(BAIVIET.COM)