Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân?

Câu hỏi 2: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm câu nêu rõ lí lẽ của bác nông dân? Phần soạn bài tập đọc Mồ Côi xử kiện trang 139, 140, 141 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Câu sau đây nêu rõ lí lẽ của bác nông dân : “Tôi vào quán ngồi nhờ để ăn miếng cơm nắm. Tôi không mua gì cả.”

(BAIVIET.COM)