Tìm câu kể trong đoạn văn sau đây. Cho biết mỗi câu dùng để làm gì?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm câu kể trong đoạn văn sau đây. Cho biết mỗi câu dùng để làm gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể trang 161 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm. Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè,… như gọi thấp xuống những vì sao sớm.

Theo TẠ DUY ANH

Trả lời:

– Chiều chiều trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. (kể sự việc)

– Cánh diều mềm mại như cánh bướm, (tả cánh diều)

– Chúng tôi vui sướng đến phát dại trên trời, (kể lại sự việc và nói lên tình cảm, suy nghĩ )

– Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, (tả tiếng sáo diều)

– Sáo đơn, rồi sáo kép, sáo bè… như gọi thấp xuống những vì sao sớm. (nêu ý kiến, nhận định)

(BAIVIET.COM)