Tìm câu kể Ai là gì? và nêu tác dụng của mỗi câu?

Câu hỏi 1 (Trang 78 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm câu kể Ai là gì? và nêu tác dụng của mỗi câu (dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật)? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 78 SGK Tiếng việt Tập 2.

a) Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hi sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1882. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông.

b) Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng.

Theo LÊ THẾ NGỮ

c) Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Theo PHONG THU

Trả lời:

a) Các câu kể Ai là gì? trong đoạn văn là:

– Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Câu này có tác dụng giới thiệu quê quán của nhân vật.

– Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

b) – Ông Năm là dân ngụ cư của làng này.

Câu này có tác dụng giới thiệu nhân vật.

c) – Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân.

Câu này có tác dụng nhận định về sự vật.

(BAIVIET.COM)