Tìm câu kể Ai là gì? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 62 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm câu kể Ai là gì? Trong những câu thơ sau. Xác định vị ngữ của những câu tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 62 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Người là Cha, là Bác, là Anh
Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

TỐ HỮU

b) Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

ĐỖ TRUNG QUÂN

Trả lời:

a) Trong câu a: Người là Cha, là Bác, là Anh là một câu kể “Ai là gì?” Trong đó vị ngữ là: là Cha, là Bác, là Anh.

b) Trong đoạn b, các câu kể “Ai là gì?” là:

Quê hương là chùm khế ngọt

Quê hương là đường đi học.

Vị ngữ của câu thứ nhất là: là chùm khế ngọt.

Vị ngữ của câu thứ hai là: là đường đi học.

(BAIVIET.COM)