Tìm cặp quan hệ từ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 111 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Tìm cặp quan hệ từ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì giữa các bộ phận của câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Quan hệ từ trang 109 -111 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát.

b) Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bạn Hoàng vẫn luôn học giỏi

Trả lời:

a) Vì … nên (biểu thị quan hệ nguyên nhân – kết quả)

b) Tuy … nhưng (biểu thị quan hệ tương phản)

(BAIVIET.COM)