Tìm các từ

Câu hỏi 3: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các từ. phần soạn bài chính tả nghe – viết Chơi chuyền trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như sau:

Cùng nghĩa với hiền: lành.

Không chìm dưới nước: nổi.

Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ: liềm.

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

Trái nghĩa với dọc: ngang.

Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: nắng.

Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

(BAIVIET.COM)