Tìm các từ ngữ tả các âm thanh ấy?

Câu hỏi 2: (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ ngữ tả các âm thanh ấy? Phần soạn bài tập đọc Âm thanh thành phố trang 146, 147 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Sau đây là các từ ngữ tả các âm thanh ấy: náo nhiệt, ồn ã, rền rĩ, lách cách, gay gắt, thét lên, ầm ầm.

(BAIVIET.COM)