Tìm các từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ của con người khi tham gia các trò chơi?

Câu hỏi 4 (Trang 148 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ của con người khi tham gia các trò chơi? Phần soạn bài Tập đọc: Chú Đất Nung trang 147 – 148 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

say mê, say sưa, ham thích, hào hứng, mê, thích, nhiệt tình.

(BAIVIET.COM)