Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp?

Câu hỏi 3 (Trang 52 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Tìm các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp (Tuần 23) trang 52 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Em thêm vào trước hoặc sau những tính từ chỉ về cái đẹp những từ chỉ mức độ “rất, quá, lắm, tuyệt vời, tuyệt mĩ, mê hồn, mê li…” – Xinh quá, rất xinh, đẹp quá, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời, đẹp tuyệt mĩ, đẹp tuyệt diệu, đẹp mê hồn, đẹp mê li, đẹp như tiên giáng trần…

(BAIVIET.COM)