Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn?

Câu hỏi (Trang 101 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế có tác dụng liên kết câu trong bài văn? Phần soạn bài ôn tập giữa học kì II – Tiết 3 tuần 28 trang 101 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Các từ tôi, mảnh đất được lặp lại nhiều lần trong bài văn có tác dụng liên kết câu.

Các từ ngữ được thay thế có tác dụng liên kết câu là:

Đoạn 1: Mảnh đất cọc cằn (câu 2) thay cho làng quê tôi (câu 1)

Đoạn 2: Mảnh đất quê hương (câu 3) thay cho mảnh đất cọc cằn (câu 2). Mảnh đất ấy (câu 4,5) thay cho mảnh đất quê hương (câu 3).

(BAIVIET.COM)