Tìm các từ ngữ chứa tiếng?

Câu hỏi 2: (Trang 14 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm các từ ngữ chứa tiếng? phần soạn bài chính tả nghe viết Ai có lỗi? trang 13 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) Có vần uêch: rỗng tuếch.

b) Có vần uyu: khuỷu tay

(BAIVIET.COM)