Tìm các từ ngữ?

Câu hỏi 1 (Trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các từ ngữ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại.

M: lòng thương người

b) Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương.

M: độc ác

c) Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại.

M: cưu mang

d) Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ.

M: ức hiếp

Trả lời:

Đó là những từ:

a) Lòng thương người, lòng nhân ái, lòng vị tha, yêu thương, thương yêu, yêu mến, quý mến, độ lượng, bao dung, cảm thông, thương xót, chia sẻ,…

b) Tàn bạo, tàn ác, ác độc, thâm độc, độc địa,…

c) Cưu mang, bảo bọc, che chở, nhường nhịn, cứu giúp, cứu trợ,…

d) Hiếp đáp, ức hiếp, hành hạ, đánh đập, lây thịt đè người,…

(BAIVIET.COM)