Tìm các từ được viết hoa trong bài chính tả?

Câu hỏi 1: (Trang 47 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm các từ được viết hoa trong bài chính tả? Phần soạn bài chính tả nghe – viết Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47, 48 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đó là các từ: Người (trong tiêu đề đầu bài), Quốc, Việt Nam, Nhạc, Văn Cao, Ông, Tiến, Bài, Quốc (hội), Quốc (ca), Văn Cao.

(BAIVIET.COM)