Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau?

Câu hỏi 3: (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau? Phần soạn bài chính tả nghe – viết Vàm Cỏ Đông trang 110 SGK tiếng việt tập 1.

a) rá, giá, rụng, dụng.

b) vẽ, vẻ, nghĩ, nghỉ.

Trả lời:

Câu a)

– rá: rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá,…

– giá: giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ…

– rụng: rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, …

– dụng: sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, …

Câu b)

– vẽ: vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,…

– vẻ: vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, …

– nghĩ: nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, …

– nghỉ: nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc …

(BAIVIET.COM)