Tìm các từ chứa tiếng có vần im hoặc iêm, có nghĩa như sau ?

Câu hỏi 3b (Trang 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các từ chứa tiếng có vần im hoặc iêm, có nghĩa như sau ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Người tìm đường lên các vì sao trang 126 – 127 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm các từ:

Chứa tiếng có vần im hoặc iêm, có nghĩa như sau :

– Vật dùng để khâu vá, một đầu có mũi nhọn, một đầu có lỗ xâu chỉ.

– Giảm bớt hao phí tiền của, sức lực, thời gian,… trong sản xuất hoặc sinh hoạt.

– Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn, nằm bên trái lồng ngực.

Trả lời:

– Kim khâu

– Tiết kiệm

– Trái tim

(BAIVIET.COM)