Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X ?

Câu hỏi 3: (Trang 129 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Quà của đồng nội trang 129 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

  Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau :

– Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên trời : sao

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

– Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng (cây) sen

(BAIVIET.COM)