Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có thanh hỏi hay thanh ngã?

Câu hỏi 2: (Trang 51 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có thanh hỏi hay thanh ngã? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Đối đáp với vua trang 51, 52 SGK tiếng việt tập 2.

Câu a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi.

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,… khéo léo của người và thú.

Câu b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ bằng tre gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa.

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường,… bằng đường nét, màu sắc.

Trả lời:

Câu a)

– Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: sáo

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,… khéo léo của người và thú: xiếc

Câu b)

– Nhạc cụ bằng tre gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa: 

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường,… bằng đường nét, màu sắc: vẽ

BAIVIET.COM