Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi – có vần ươt hay ươc ?

Câu hỏi 2: (Trang 38 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi – có vần ươt hay ươc ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái trang 38 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :

– Máy thu thanh : ra-đi-ô

– Người chuyên làm ra thuốc chữa bệnh : dược sĩ

– Đơn vị thời gian dưới phút : giây

b) Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, có nghĩa như sau :

– Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ : thước

– Thi không đỗ : trượt

– Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh : dược sĩ

(BAIVIET.COM)