Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n và có vần en hoặc eng?

Câu hỏi 3: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n và có vần en hoặc eng? Phần soạn bài chính tả tập – chép: Mùa thu của em trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Tìm các từ:

Câu a: Chứa tiếng bắt đầu bằng hoặc có nghĩa như sau:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay.

– Rất nhiều.

– Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh.

Câu b: Chứa tiếng có vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:

– Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào.

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu.

– Vật dụng đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn.

Trả lời:

Câu a:

– Giữ chặt trong lòng bàn tay → nắm.

– Rất nhiều → lắm.

– Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh → nếp.

Câu b:

– Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào → kèn.

– Vật bằng sắt, gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu → kẻng.

– Vật dụng đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn → chén.

(BAIVIET.COM)