Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r và chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc?

Câu hỏi 3: (Trang 147 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r và chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Âm thanh thành phố trang 147 SGK tiếng việt tập 1.

Câu a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau:

– Có những nét gần như nhau.

– Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt.

– Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác.

Câu b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau:

– Ngược với phương Nam.

– Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay.

– Trái với rỗng.

Trả lời:

Câu a)

– Có những nét gần như nhau -> giống

– Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt -> r

– Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác -> dạy

Câu b)

– Ngược với phương Nam -> Bắc

– Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay -> ngắt

– Trái với rỗng -> đặc

(BAIVIET.COM)