Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau?

Giải câu 1 – Nhận xét (Trang 52 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ trang 52 – 53 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

LÂM THỊ MỸ DẠ

Trả lời:

Các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, cơn, nắng, mưa, con, sông, rặng, dừa, dời, cha ông, con sóng, chân trời, truyện cổ, mặt, ông cha.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận