Tìm các từ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng s, x và có thanh hỏi, thanh ngã?

Câu hỏi 3: (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng bắt đầu bằng s, x và có thanh hỏi, thanh ngã? Phần soạn bài chính tả nghe – viết: Đối đáp với vua trang 51, 52 SGK tiếng việt tập 2.

Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động:

Câu a)  

Chứa tiếng bắt đầu bằng s.

Chứa tiếng bắt đầu bằng x.

Câu b) 

Chứa tiếng có thanh hỏi.

Chứa tiếng có thanh ngã.

Trả lời:

Câu a)  

Chứa tiếng bắt đầu bằng s: sẩy chân, san sẻ, soi gương, mua sắm, sà xuống,…

Chứa tiếng bắt đầu bằng x: xé giấy, xé nát, xoa bóp, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống,…

Câu b) 

Chứa tiếng có thanh hỏi: cởi áo, chẻ củi, nhổ cỏ, bỏ rác, đổ nước, ngủ, kể lể, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo,…

Chứa tiếng có thanh ngã: gõ mõ, vẽ tranh, đục đẽo, ẵm bồng, diễn trò, chữa xe, dẫn đường, vẫy tay,…

(BAIVIET.COM)