Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau ?

Câu hỏi 1: (Trang 117 SGK tiếng việt lớp 3) – Tìm các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau ? phần soạn bài Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm trang 117 SGK tiếng việt 3 Tập 1.

Trả lời:

Các từ chỉ những đặc điểm của tre là xanh, của lúa là xanh, của sông máng là xanh mát, của trời mây là bát ngát, của mùa thu là xanh ngắt.

(BAIVIET.COM)