Tìm các từ ?

Câu hỏi 2: (Trang 64 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tìm các từ ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Các em nhỏ và cụ già trang 64 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Tìm các từ

Trả lời:

a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

-Làm sạch quần áo, chăn màn trong nước → giặt

– Có cảm giác khó chịu ở da như bị bỏng → rát

– Trái nghĩa với ngang → dọc

b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông có nghĩa như sau :

– Trái nghĩa với vui → buồn

– Phần nhà được ngăn bằng tường vách kín đáo → buồng

– Vật bằng kim loại phát ra tiếng kêu → chuông

(BAIVIET.COM)